Μαθήματα

Δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων μας, μάθετε περισσότερα για τα είδη χορών που διδάσκονται στη σχολή και διαβάστε για τη μέθοδο διδασκαλίας που ακολουθούμε.

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων Είδη Χορών Μέθοδος Διδασκαλίας
Πρόγραμμα Μαθημάτων Είδη Χορών Μέθοδος Διδασκαλίας